Locja Pętla Żuławska

LOCJA

to dział wiedzy zajmujący się dokładnym opisem akwenu i jego oznakowaniem nawigacyjnym

na tej stronie znajdziecie oznakowanie szlaków żeglownych na Pętli Żuławskiej

Szlak żeglowny – pasmo na drodze wodnej na którym może się odbywać bezpiecznie i swobodnie ruch żeglowny statków. Szlak żeglowny ma stronę prawa i lewą. Jeżeli przepisy lokalne nie stanowią inaczej, kierunek szlaku zazwyczaj wiedzie z południa na północ lub ze wschodu na zachód. Na rzekach szlak zawsze biegnie z jej prądem, od źródła do ujścia. Na śródlądziu prawą stronę szlaku oznacza się kolorem czerwonym, a lewą zielonym. Szlaki żeglowne przebiegające przez rzeki lub jeziora wyznaczane są za pomocą pław, zwanych również bojami lub tyk. Może być oznakowana jedna lub dwie strony szlaku żeglownego

Wyróżniamy znaki:

stałe (brzegowe) – ustawione na brzegu (Wisła)

pławy – znaki pływające zakotwiczone na dnie (boje szlaku żeglownego na Nogacie, Szkarpawie i Martwej Wiśle)

stawy – znaki na stałym fundamencie ustawione na torze wodnym (stawy Gdańsk i Elbląg na Zalewie Wiślanym)


OZNAKOWANIE GRANIC SZLAKU ŻEGLOWNEGO


OZNACZENIE SZLAKU ŻEGLOWNEGO NA RZECE (BOJE)


ZNAKI BRZEGOWE NA WIŚLE


OZNAKOWANIE MOSTÓW


ZNAKI ŻEGLUGOWE


ŚLUZA

budowla hydrotechniczna umożliwiająca pokonanie różnicy poziomów wody pomiędzy dwoma kanałami. Składa się z komory wrót górnych i dolnych oraz przepustów wody dzięki którym woda jest wpuszczana lub wypuszczana


POCHYLNIA

budowla hydrotechniczna umożliwiająca pokonywanie znacznych różnic poziomów między kanałami. Pochylnie tworzą tory kolejowe oraz platforma, służąca do transportu jachtu. Platforma wjeżdża po pochylni do wody jacht cumujemy na platformie. Po sygnale platforma rusza po torach pod górę razem z jachtem, który do niej jest przycumowany i transportuje do położonego kilkadziesiąt metrów wyżej zbiornika