Nienazwane

Strona startowa 01

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 02 — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

created by dji camera

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 04 — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 05 — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 5a — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 07 — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 7a — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

Strona startowa 7b — kopia

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

created by dji camera

CZARTER JACHTÓW MOTOROWYCH PĘTLA ŻUŁAWSKA

previous arrow
next arrow

Czarter jachtów motorowych
Pętla Żuławska, Kanał Elbląski, Jeziorak bez patentu

🙂 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM ZA SPOKOJNY SEZON 2022

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI NA SEZON 2023

😉 PROMOCJA FIRST MINUTE !!!

REZERWACJA DO KOŃCA ROKU W CENIE Z TEGO SEZONU – 10% RABATU

Jeśli myślisz o bezpiecznym, pewnym i spokojnym wypoczynku w łączności z przyrodą na akwenie z mnóstwem atrakcji gdzie jeszcze w sezonie nie ma tłoku to zapraszamy Cię na rejs jachtem motorowym po Pętli Żuławskiej.
Nie musisz posiadać patentu – przed rejsem przeprowadzimy szkolenie z obsługi jachtu i zasad zachowania się na wodzie oraz wystawimy stosowne zaświadczenie.
Zaplanujemy też wspólnie trasę rejsu tak by odpowiadała Twoim oczekiwaniom. Mogą to być porty w dużych miastach do zwiedzania jak Gdańsk, Elbląg, Malbork albo ciche i ustronne miejsca na jeziorze Drużno, Ruda Woda lub Bartężek.
Na życzenie nasze jachty przed rejsem są bezpłatnie ozonowane.
Masz pytania – zadzwoń 513 174 444 lub napisz biuro@ludekczarter.pl
Stacjonujemy na przystani jachtowej w Osłonce
Na terenie przystani znajduje się parking, toalety, prysznice, wiata kuchenna, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia kajaków, wypożyczalnia rowerów.


AKTUALNOŚCI Z PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ 2022


18.09.22
Od dnia 18.09.22. został otwarty został dla jednostek turystycznych Przekop Mierzei Wiślanej – kanał Nowy Świat o długości 1,5 km łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przejście kanału jest dozwolone tylko dla jednostek posiadających radiotelefon. Łączność z kapitanatem portu Nowy Świat w sprawie śluzowania na kanale 68. Telefon 58 347 39 50.
ŚLUZOWANIE godziny otwarcia i zamknięcia śluzy Nowy Świat:
kierunek: z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany: 8.30-10.30; 13.30-15.30
kierunek: z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską: 11.00-13.00; 16.00-18.00

05.08.22
W związku z koniecznością wykonania naprawy konserwatorskiej na pochylni Kąty zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego (Kąty, Oleśnica, Jelenie) w dniu 9 sierpnia 2022 r. w godzinach od 7.00 do 12.00 na odcinku od 38+700 km do 44+360 km. Po wykonaniu naprawy konserwatorskiej pochylnie zostaną ponownie uruchomione dla żeglugi. W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się z kierownikiem Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego Pochylnie Kanału Elbląskiego w Buczyńcu pod nr telefonu 510 043 037.

30.04.22
Od dnia 30.04.22 otwiera się dla żeglugi następujące drogi wodne: Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał Jagielloński, Tuga (z ograniczeniami), rzeka Elbląg, jezioro Drużno i Kanał Elbląski do pochylni Całuny, Kanał Elbląski od Buczyńca do Miłomłyna.
Od dnia 30.04 czynne są pochylnie Kanału Elbląskiego: Buczyniec i Kąty – codziennie w godz. 7.00 – 20.00.
Od dnia 30.04 czynne są pochylnie Kanału Elbląskiego: Oleśnica Jelenie Całuny – codziennie w godz. 7.00 – 19.00.
Od dnia 30.04 czynne są śluzy: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo – codziennie 7.00 – 19.00

29.04.22
Od dnia 29.04 śluzy Gdańska Głowa oraz Przegalina Południowa czynne są w godzinach 7.00 – 19.00.
W przypadku dużego napełnienia Bałtyku i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza wyżej wymienione śluzy mogą zostać zamknięte dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się zagrożenia wystąpieniem cofki od morza odpowiednia informacja znajdzie się z wyprzedzeniem w codziennej informacji hydrologiczno­ meteorologicznej – w takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzach czy obiekty nie są zamknięte.
Kontakt telefoniczny na śluzy:
Śluza Przegalina Południowa tel. 58 323 93 76, kom. 786 876 453
Śluza Gdańska Głowa tel. 55 247 17 07, kom. 735 094 723

27.04.22
Usunięto awarię podnoszenia przęsła ruchomego mostu zwodzonego na Szkarpawie. W związku z powyższym most jest otwarty dla ruchu żeglugowego w standardowych godzinach przewidywanych grafikiem tj. 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13,00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.30.

22.04.22
Wystąpiła awaria mechanizmu podnoszenia przęsła ruchomego mostu zwodzonego na rzece Szkarpawa
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w Rybinie. W związku z powyższym most został zamknięty dla ruchu
żeglugowego. Planowany termin usunięcia awarii i przywrócenia ruchu żeglugowego: 29.04.2022 r.

15.04.22
Od dnia 15.04.22 otwiera się żeglugę na Wiśle w km 830 – 942 (od Grudziądza do ujścia do zatoki gdańskiej).
Odcinek ten został oznakowany znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane.

18.03.22
Od dnia 18.03 otwiera się żeglugę na Martwej Wiśle.
Odcinek Martwej Wisły w km 0+00 – 11,500 wraz z odnogą na Błotnik 2,5 km jest przygotowany do żeglugi.
Odcinek jest oznakowany, przesondowany i przetrałowany.

28.12.21
W sezonie 2022 śluzy i pochylnie bez opłat !!!
Prezydent RP podpisał ustawę, która zwalnia jednostki turystyczne i towarowe z opłat za śluzowanie i pochylnie.
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2342-zwolnienie-z-oplat-za-korzystanie-ze-srodladowych-drog-wodnych-2022

23.12.21
Z uwagi na występowanie zjawisk lodowych z dniem 23 grudnia 2021 r. zamyka się dla żeglugi śródlądowej
administrowane drogi wodne:
• Tuga 0+000 – 11+900 km,
• Szkarpawa 0+000-25+400 km,
• Wisła Królewiecka 0+000 – 11+900 km,
• Nogat 0+000 – 62+000 km.

10.12.21
W związku z obniżaniem się temperatury i nadchodzącym sezonem zimowym 2021 – 2022 na drogach wodnych pozostających w granicach administracyjnych RZGW Gdańsk systematycznie zdejmowane jest oznakowanie żeglugowe. Na drogach wodnych nieoznakowanych dopuszcza się żeglugę pod warunkiem dobrej znajomości szlaku i przy odpowiednim doświadczeniu. Żeglugę dopuszcza się do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych. Przy wystąpieniu pierwszych zjawisk lodowych nastąpi zamknięcie szlaków, które zostanie ogłoszone odrębnym komunikatem nawigacyjnym.

13.08.21
W dniach 20-26.09.2021 na śluzie Przegalina Południowa w związku z wykonaniem nowych obiektów planowane jest przełączenie na nowy system sterowania śluzą. W tych dniach nie będzie możliwości dokonywania śluzowań.

12.06.21
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach  pilotażu  zamierza przystosować w pierwszej kolejności szlak żeglugowy Martwej Wisły  i jej odnogi do przystani w Błotniku  do standardów żeglugi nocnej. W celu ustawiano testowe stosowane znaki (oznakowanie odblaskowe, itp.) m.in. na odcinku Martwej Wisły tj. Sobieszewo – Przegalinia – Błotnik.

19.05.21
Od dnia 02.06.2021 wprowadza się zakaz zawracania jednostek pływających w miejscach innych niż wyznaczone i odpowiednio oznakowane obrotnice na Kanale Elbląskim tj. na górnym stanowisku pochylni Buczyniec i między pochylniami Oleśnica a Jelenie w km 43+500. Powyższe wprowadza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników kanału i osób postronnych oraz zapobiegania dalszej degradacji urządzeń.

07.05.21
Od 8 maja przywrócony zostaje ruch na kanale elbląskim.
Wszystkie pochylnie działają codziennie w godzinach 8 – 19.

02.05.21
W dniu 02 maja wykoleił się wagon na pochylni Kąty.
W związku z powyższym został zamknięty cały kanał elbląski. Prace nad usunięciem awarii mogą potrwać do tygodnia.
http://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1022-wstrzymanie-zeglugi-na-kanale-elblaskim

26.04.21
Z dniem 1 maja rusza sezon żeglugowy na Pętli Żuławskiej – poniżej komunikat RZGW w Gdańsku.