Kalendarz czarterów

KALENDARZ CZARTERÓW

aktualizowany jest codziennie
Na czerwono zaznaczone są rezerwacje potwierdzone – terminy zajęte
Rezerwacje wstępne (niepotwierdzone) w kalendarzu nie są ujęte

WEEKEND 820

CALIPSO 750

SUNCAMPER 30 I – 1 koja zamykana

SUNCAMPER 30 II – 2 koje zamykane